ابزار نگهدارنده و گیره ها (19)

ارلن (8)

استوانه (5)

بالن آزمایشگاهی (16)

بشر (7)

بورت (5)

پیپت (9)

دسیکاتور (2)

ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی (9)

ظروف آزمایشگاهی شیشه ای (29)

قیف های آزمایشگاهی (5)

لوله آزمایش (9)